Tips en vennSend tips til:
(Bruk komma mellom flere adresser)

Din e-post adresse:

Din kommentar:

Tips en venn om denne portalen »
Om oss » Retningslinjer » Kontakt redaksjonen »
TIPS en venn »

Regjeringen > Statsbudsjett

Stor fylkesvegsatsing fra Senterpartiet.

Senterpartiet foreslår storsatsing på fylkesvegene i revidert nasjonalbudsjett, kommuneproposisjonen for 2018 og i Nasjonal Transportplan. For 2017 fremmer partiet forslag om en tilleggsbevilgning på 550 millioner kroner.

(NR - Nea Radio)
[07.06.2017 23:23]

Les mer »
Annonse:
Årets trønder Vil angripe palmeoljen fra ny kant.

Ikke er det lov å forby den. Trolig er det heller ikke lov til å nekte offentlige innkjøp av den. Nå vil flertallet på Stortinget prøve med ekstra avgifter for å stanse den omstridte palmeoljen.

(Adresseavisen)
[07.06.2017 12:26]

Les mer »
OECD: Nå vil norsk økonomi skyte ytterligere fart.

Men flere forhold kan bremse oppturen, advarer organisasjonen i sine nye prognoser.

( Dagens Næringsliv)
[07.06.2017 10:43]

Les mer »
Au pair-ordningen.

- Aldri mer au pair for familier som har misbrukt ordningen, mener stortingsflertallet.

(Dagbladet no nyheter)
[02.06.2017 17:02]

Les mer »
Å gi mer til bøndene øker ulikheten.

- Det er flere grunner til at jordbruksoppgjøret er problematisk, skriver Haakon Riekeles.

(minervanett.no)
[02.06.2017 11:07]

Les mer »
Svar på skriftlig spørsmål nr. 1148 fra stortingsrepresentant Trond Giske.

«Ifølge SSB gir pensjonsreformen en bedret budsjettbalanse på 224 mrd i 2060. Hva er tilsvarende effekt for hver av de tre største reformene gjennomført under regjeringen Solberg?».

(Regjeringen)
[01.06.2017 14:05]

Les mer »
Spørsmål fra Stortinget om Nasjonal transportplan 2018-2029.

I forbindelse med Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 2018-2029 stiller Transport- og kommunikasjonskomiteen en rekke spørsmål. Her finner du spørsmål med tilhørende svar fra samferdselsministeren.

(Regjeringen.no)
[30.05.2017 21:43]

Les mer »
Annonse:
Svar på skriftleg spørsmål om sal av Statskog sine eigedomar.

Brev til Stortinget | Dato: 26.05.2017 | Landbruks- og matdepartementet.

(Regjeringen.no)
[26.05.2017 14:18]

Les mer »
Stoltenberg om Trumps språkbruk: - Uvant for mange.

TETT PÅ TRUMP: Jens Stoltenberg og Donald Trump tilbragte mye tid sammen på NATO-toppmøtet. Stoltenberg sier at Trumps talemåte er uvant for mange. Foto: Matt Dunham, AP.

(VG)
[26.05.2017 13:14]

Les mer »
Ny etat skal stanse kriminalitet i Nordland.

Nytt tverretatlig senter skal bekjempe kriminalitet.

(Vesterålen Online)
[26.05.2017 06:24]

Les mer »
Flertallet enig om klimalov - et makkverk, mener SV Flertallet enig om klimalov - et makkverk, mener SV.

Flertallet i energi- og miljøkomiteen er enige om innholdet i en klimalov. SV er sterkt kritisk og mener loven ikke vil sikre norske utslippskutt.

(Romsdals Budstikke)
[24.05.2017 22:04]

Les mer »
Fire smilende år.

I denne perioden har vi satt i gang store reformer og tiltak for å bedre kvaliteten i høyere utdanning og forskning. Den neste perioden vil vi fortsette, skriver kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

(Universitas)
[24.05.2017 19:29]

Les mer »
Hun vil ha mer makt. Regjeringen sier nei.

De ble ikke enige om hvor mye makt Sametinget skal ha i statlig budsjettarbeid.

(NRK / NRK Sámi Radio)
[24.05.2017 18:52]

Les mer »
Revidert nasjonalbudsjett ​Regjeringens gir ikke nye arbeidsplasser.

Regjeringen har lagt fram sitt reviderte nasjonalbudsjett for 2017, hvor det diffust loves flere jobber, bedre velferd og en trygg hverdag, skriver Noralv Veggeland.

(dagensperspektiv.no)
[23.05.2017 18:13]

Les mer »
Satte opp 850 mill for mye til flyktningearbeid.

MINDREÅRIGE: To nye tomannsboliger i Logahagen gir plass til et familiehjem og et bemannet bofellesskap for mindreårige flyktninger i Flekkefjord.

(Agder)
[22.05.2017 22:04]

Les mer »
Mindre penger til arter i fare.

Til tross for fagre løfter kutter regjeringen kraftig i bevilgningen til trua arter og naturtyper.

(Dagsavisen)
[22.05.2017 13:21]

Les mer »
Tilleggsproposisjon ifm. Revidert nasjonalbudsjett 2017.

Regjeringen har i statsråd i dag fremmet tilleggsproposisjon til Prop. 129 S om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2017.

(Regjeringen)
[22.05.2017 12:49]

Les mer »
SV vil gi mer til pensjonistene.

SV vil hastebehandle trygdeoppgjøret for å sikre pensjonistene mer penger. I fjor sørget regjeringspartiene og KrF for at et lignende forslag ble avvist.

(Dagen)
[19.05.2017 12:32]

Les mer »
- Budsjettet må omprioriteres.

Regjeringen må forberede seg på å gjøre endringer for rundt 400 millioner kroner på statsbudsjettet.

(P4 Radio Hele Norge)
[19.05.2017 06:26]

Les mer »
Kommuneproposisjonen og revidert nasjonalbudsjett.

Fylkesmannen oppsummerer her hovedpunktene fra kommuneproposisjonen for 2018 og revidert nasjonalbudsjett for 2017.

(Fylkesmannen i Finnmark)
[18.05.2017 23:53]

Les mer »
Mener staten må ta regningen om veien blir for dyr.

Tromsø-politikerne mener staten må ta regningen om den nye E8 blir dyrere enn planlagt.

(NRK no NRK Troms)
[18.05.2017 15:16]

Les mer »
Norge trapper opp innsatsen mot marin forsøpling.

Samtidig som Miljødirektoratet fordeler årets tilskuddsmidler til tiltak mot marin forsøpling, foreslår Regjeringen en ekstra bevilgning til dette arbeidet i revidert nasjonalbudsjett.

(Hold Norge rent-kampanjen)
[16.05.2017 01:35]

Les mer »
NAROM får millioner.

ANDØY: Regjeringen har i forslag til revidert nasjonalbudsjett økt grunnfinansieringen til NAROM med 6,6 millioner kroner.

(www.blv.no)
[15.05.2017 14:09]

Les mer »
Revidert nasjonalbudsjett må være et signal om å løfte samisk språk og kultur.

Regjeringen foreslår i revidert statsbudsjett torsdag 11. april å øke tilskuddet til samiskspråklige barnehager med 5 mill kr, innlemme Hattfjelldal kommune i det samiske språkforvaltningsområdet og sikre videre drift av Sameskolen i Midt Norge i Hattfjelldal, men regjeringen vil ikke etablere en ny budsjettmodell til Sametinget og samiske formål, slik Stortinget har bedt de om å vurdere.

(Sametinget)
[12.05.2017 20:26]

Les mer »
Kommuneproposisjonen for 2018.

Kommuneproposisjonen for 2018 ble lagt fram 11.05.2017. Her legger Regjeringen fram forslag til inntektsramme for kommunesektoren i 2018.

(Fylkesmannen Oppland)
[12.05.2017 19:53]

Les mer »
Rehabilitering ignorert i revidert nasjonalbudsjett.

Gudrun Sofie Østhassel gudrun SPAMFILTER @ms.no (Remove SPAMFILTER from the address) >.

(Multippel sklerose (ms.no))
[12.05.2017 17:52]

Les mer »
Utfordrende økonomisk risiko for kirken.

12.5.2017 - Vi registrerer at Regjeringen ikke har foreslått ytterligere tilskudd til egenkapital, og er urolige for dette.

(Norske Kirke, den)
[12.05.2017 17:38]

Les mer »
Nok en fest for dem som har mest.

- Selv i revidert nasjonalbudsjett klarer regjeringen å finne kreative nye måter å gi penger til de aller rikeste, sier SVs Snorre Valen.

(Sosialistisk Venstreparti)
[12.05.2017 17:25]

Les mer »
- Motvirker tiltak mot fossil plast.

I revidert budsjett går regjeringen imot en avgift på fossil plast. - Plast står globalt for omtrent like store klimautslipp som all flytrafikk, og regjeringen motvirker med dette et viktig klimatiltak, sier Marius Gjerset i Zero.

(www.matindustrien.no)
[12.05.2017 08:52]

Les mer »
- Minner mest om en dårlig spøk.

Wilfred Nordlund er ikke imponert over at 15 millioner kroner plusses på i omstillingspotten til Andøy.

(Vesterålen Online)
[12.05.2017 08:11]

Les mer »
Høy pris.

SKATTELETTE: Finansminister Siv Jensen vil gi landets pensjonister skattelette. Her på Frp's landsmøte tidligere i vår. Foto: Krister Sørbø, VG.

(VG)
[12.05.2017 02:59]

Les mer »
NORSKOG er hørt i Revidert Nasjonalbudsjett.

Vedtaket i Statsbudsjettet 2017 om at deltagere i deltagerlignede selskaper kan motta erstatning fra skogvern skattefritt, er i Revidert nasjonalbudsjett foreslått å gis tilbakevirkende kraft.

(Skoginfo)
[12.05.2017 01:11]

Les mer »
IKT-Norge om RNB: Regjeringen stopper på oppløpssiden.

Flere unge kunne fått plass på IT-studiene de har søkt på om Regjeringen hadde lagt inn flere studieplasser.

(www.ikt-norge.no)
[11.05.2017 23:15]

Les mer »
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2017 Foreløpig utgave.

Tilråding fra Finansdepartementet 11. mai 2017, godkjent i statsråd samme dag.

(Regjeringen)
[11.05.2017 22:37]

Les mer »
Styrkeprøven.

I dag ble Revidert Nasjonalbudsjett lagt frem. Dette er ikke anledningen for de helt store omveltningene, men gir allikevel en pekepinn om hvor regjeringen ser behovet for å justere kursen.

(  Skoginfo)
[11.05.2017 22:34]

Les mer »
Dette står i revidert nasjonalbudsjett for Troms og Svalbard.

Finansminister Siv Jensen la torsdag fram revidert nasjonalbudsjett 2017.

(NRK no Distrikt)
[11.05.2017 20:29]

Les mer »
Revidert statsbudsjett: Fradragsrett for investeringer i mindre oppstartsbedrifter.

Forslaget foreslås innført fra 1. juli 2017. Regjeringen foreslår i tillegg betydelige utvidelser innen skattefavorisert pensjonssparing. Her finner du en oppsummering.

(regnskapnorge.no)
[11.05.2017 19:43]

Les mer »
Revidert: Positivt for forsknings- og kulturbyen.

Regjeringens forslag til revidert statsbudsjett styrker forsknings- og kulturbyen Bergen. Det foreslår også positive insentiver for investeringer i nye selskaper.

(Bergen Næringsråd)
[11.05.2017 19:38]

Les mer »
Revidert budsjett: Gode satsinger, men mest går til skattelette.

Unio-leder Ragnhild Lied mener det er gode satsinger i revidert budsjett, men mener for mye penger går tapt i skattelettelser.

(Unio)
[11.05.2017 18:22]

Les mer »
Min Side Revidert nasjonalbudsjett 2017.

• Nye og utvidete skattefavoriserte pensjonsordninger.

(okonomiforbundet.no)
[11.05.2017 18:04]

Les mer »
Revidert nasjonalbudsjett.

Det kom ingen endringer av praktiske konsekvenser for bilbransjen i revidert nasjonalbudsjett for 2017. Regjeringen varsler at eventuelle endringer for ladbare hybrider kommer først i Statsbudsjettet for 2018.

(Norges Bilbransjeforbund (NBF))
[11.05.2017 17:55]

Les mer »
Regjeringen sminker seg for valgkampen.

AFTENBLADET MENER: Revidert nasjonalbudsjett er regjeringens svar på kritikk, men det angir ikke en ny retning for Norge.

(Stavanger Aftenblad Litteratur)
[11.05.2017 14:52]

Les mer »
Ikke penger til kulturhus.

Regjeringen har ikke funnet midler til byggestart for opera- og kulturhus i Kristiansund i sitt forslag til revidert statsbudsjett.

(Tidens Krav)
[11.05.2017 14:45]

Les mer »
Regjeringen vil bevilge 5 millioner kroner til nytt havsenter i Tromsø.

Torsdag presenterte regjeringen sitt reviderte nasjonalbudsjett for 2017. Der kommer det fram at det settes av 5 millioner kroner til videre arbeid med et nytt kompetansesenter for hav og arktiske spørsmål i Tromsø.

(www.itromso.no)
[11.05.2017 14:18]

Les mer »
Ønsker å opprette eget investeringsfond for Nord-Norge.

I regjeringens reviderte statsbudsjett foreslås det å opprette et statlig koinvesteringsfond for landsdelen. Fondet vil gi om lag 260 millioner kroner til nye prosjekter i regionen.

(www.itromso.no)
[11.05.2017 14:18]

Les mer »
Opptil 5,3 milliarder mer til kommunene.

Økonomi. Kommunesektoren får mellom 4,3 til 5,3 milliarder i samlet inntektsvekst neste år, varsler regjeringen i kommuneproposisjonen.

(www.kommunal-rapport.no)
[11.05.2017 13:46]

Les mer »
- Historieløst av Ap!

Høyre oppgitt over negativ Ap-reaksjon på revidert nasjonalbudsjett.

(ANB Siste)
[11.05.2017 13:45]

Les mer »
Fakta om forskjellene i skattepolitikken.

I går skrev jeg en blogg om de reelle forskjellene i skattepolitikken mellom regjeringen på den ene siden og Arbeiderpartiet på den annen, og om hvor lite vi får vite om dette gjennom mediene.

(Civita)
[11.05.2017 13:13]

Les mer »
Revidert statsbudsjett: Kommunene må bestille riktig.

Regjeringen bevilger 2,15 milliarder til å bygge sykehjemsplasser.

(BNL Byggnæringens landsforening)
[11.05.2017 12:46]

Les mer »
Ny langsiktig utbytteforventning for Statkraft.

Regjeringen vil legge opp til en ny langsiktig utbytteforventning for Statkraft.

(Regjeringen.no)
[11.05.2017 12:04]

Les mer »
11. mai 2017 kl. 11:08 3 millioner til dyrepoliti.

Regjeringen foreslår i revidert statsbudsjett å bevilge 3 millioner kroner til å etablere dyrepoliti i Østfold. De tre millionene kronene fordeles på budsjettene til Landbruks- og matdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.

(NRK no Distrikt / Norge nå)
[11.05.2017 11:32]

Les mer »
DIREKTE: Dette står i revidert nasjonalbudsjett.

I dag klokka 11 legger finansminister Siv Jensen fram revidert nasjonalbudsjett 2017. Se pressekonferansen her.

(NRK no Distrikt / Norge nå)
[11.05.2017 11:28]

Les mer »
3 millioner til dyrepoliti i Østfold.

Regjeringen foreslår i revidert statsbudsjett å bevilge 3 millioner kroner til å etablere dyrepoliti i Østfold.

(Nationen)
[11.05.2017 11:27]

Les mer »
Kutter skattene med 1,7 milliarder.

Regjeringen legger opp til nye skattelettelser i revidert budsjett på tilsammen 1,7 milliarder kroner.

(www dn no / forsiden)
[11.05.2017 11:26]

Les mer »
Siv Jensen: -Vi må unngå å tråkke så hardt på gasspedalen.

Regjeringen reduserer årets bruk av oljepenger med 4,7 milliarder kroner til 220,9 milliarder kroner.

(www dn no / forsiden)
[11.05.2017 11:26]

Les mer »
UiB får millionstøtte.

Regjeringen gir 30 millioner kroner til klimaforskning gjennom revidert statsbudsjett.

(Bergens Tidende)
[11.05.2017 11:17]

Les mer »
Inntil 5,3 milliarder mer til kommunene i 2018.

Regjeringen legger opp til en reell vekst i kommunenes inntekter på mellom 4,3 og 5,3 milliarder kroner i 2018.

(Romsdals Budstikke)
[11.05.2017 11:15]

Les mer »
Viddi.no™ - best på lokale søk.
|Om Viddi.no | Kontakt oss på support (a) viddi.no | Copyright® - 2006 Viddinews AS |