Tips en vennSend tips til:
(Bruk komma mellom flere adresser)

Din e-post adresse:

Din kommentar:

Tips en venn om denne portalen »
Om oss » Retningslinjer » Kontakt redaksjonen »
TIPS en venn »

AKTUELT > Sametinget

Samisk jubel etter flertall for kommisjon.

Politikk. Norske Samers Riksforbund sier det er en seier for det samiske samfunnet at stortingsflertallet nå går inn for å granske fornorskingen av samene og kvenene.

(www.kommunal-rapport.no)
[08.06.2017 09:17]

Les mer »
Annonse:
Behøver sterke samiske organisasjoner.

Det samiske samfunnet trenger sterke organisasjoner som arbeider for å ivareta samiske interesser.

(Sametinget)
[09.06.2017 17:21]

Les mer »
Valg 2017.

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2017 er mandag 11. september. I Modum har vi også valgdag søndag 10. september.

(Modum kommune)
[07.06.2017 19:19]

Les mer »
SØRSAMISK SPRÅKNETTVERK /ÅARJELSAEMIEN GÏELEVIERMIE.

Gïeleaernie Raarvihkem tjïeltesne ektiebarkoen tjïrrh Saemien Gïelejarngine, Saemiedigkie Sveerjesne, Aajeginie Plassjesne jïh Gïelem nastedh Snåasen tjïeltesne aavojne gïeleviermien seminaarese böörieh.

(Røyrvik kommune)
[07.06.2017 18:47]

Les mer »
Går til frontalangrep mot Høyre og Frp.

- Det en kortslutning av de prosesser som storting og regjering må følge opp etter Samerettsutvalget II, når regjeringspartiene vil at Statskog fortsatt skal beholde ansvaret for ressursene i Nordland og Troms, mener stortingsrepresentant Helga Pedersen .

(NRK no NRK Finnmark)
[07.06.2017 14:57]

Les mer »
De folkerettslige forpliktelser må bli en viktig del av utredningen om fjellova skal gjelde i Nordland og Troms!

Sametinget har i brev av 2. juni 2017 argumentert for at en utredning om å la fjellova få anvendelse i Nordland og Troms, strider med folkeretten. USS påpeker at det første en slik utredning bør ta sikte på, er å sikre de samiske interesser.

(Utmarkskommunenes Sammenslutning)
[07.06.2017 12:58]

Les mer »
Karlsøyfestivalen.

I år åpner den tirsdag 4. juli kl 20.00 og avslutter søndag 9. juli kl 17.00.

(Karlsøy kommune )
[07.06.2017 12:03]

Les mer »
Annonse:
Skuffet over nedprioritering av barnehagebarn.

NSR er skuffet over at sametingets flertallskoalisjon, bestående av Ap, Høyre, Frp og Hartvik Hansen, nedprioriterte de samiske barnehagene i reviderte budsjett.

(Norske samers riksforbund)
[07.06.2017 00:29]

Les mer »
Foreslo barnehager og ørnekrise i revidertbudsjett.

Sametinget behandlet nettopp revidert budsjett for 2017.

(Norske samers riksforbund)
[07.06.2017 00:29]

Les mer »
Hva skjer etter sannhetskommisjonen?

Snart skal Stortinget avgjøre om det skal opprettes en sannhetskommisjon som skal granske fornorskningen av samer og kvener, men hva venter politikerne på Sametinget skal skje etter at sannhetskommisjonen har gjort sitt?

(NRK)
[06.06.2017 18:14]

Les mer »
- En rambukk inn i ­samiske rettigheter.

Ei nyhet fra Stortinget slo ned som en sjokkgranat i Sametingets plenum torsdag kveld.

(Ságat)
[06.06.2017 15:49]

Les mer »
Stemmerett til sametingsvalget.

Sametingsvalget er sammen med stortingsvalget i september måned.

(www.radionordkapp.no)
[06.06.2017 12:12]

Les mer »
Plenum irettesetter sametingsrådet.

Sametingsrådet har frarådet en sør­samisk stortingsmelding. Nå gir plenum klar beskjed om hvor Sametinget står.

(Ságat)
[06.06.2017 04:12]

Les mer »
- Presidenten burde ­informert plenum.

Torsdag ­publiserte sagat.no ny­heten om at Lars Filip Paulsen har blitt utnevnt til vise­president på Sametinget. Plenumsleder ­reagerer på at plenum ikke har blitt ­informert direkte.

(Ságat)
[05.06.2017 21:08]

Les mer »
Kommentar: Nå slippes Willy fri.

Om få dager slippes Willy fri. Willy Ørnebakk fra Storfjord blir ny fylkesrådsleder i Troms i neste uke.

(NRK no NRK Troms)
[05.06.2017 21:07]

Les mer »
Takknemlig for støtten.

Sjølaksefiskernes talsmann gir uforbeholden ros til Sametinget.

(Ságat)
[05.06.2017 13:24]

Les mer »
Er jeg litt samisk?

Hei, jeg hadde en oldemor fra Finnmark som var same, hun hadde samiske foreldre og ligna på en også.

(Ung.no - offentlig informasjon for ungdom)
[04.06.2017 21:54]

Les mer »
Sametinget vil ha sørsamemelding.

Denne uken st øttet sametingets flertall opprettelsen av en Stortingsmelding om s ørsamisk kultur, spr åk og n æring, til tross for at sametingsrådet hadde frar ådet Stortinget dette tidligere.

(Norske samers riksforbund)
[03.06.2017 21:57]

Les mer »
Er våre nordmenn på begge sider beredt på konklusjon de ikke er ønsker?

Våre samiske medborgere ønsker seg en sannhetskommisjon. Med tro skal selv fjell være flyttbar.

(Framtid i Nord)
[03.06.2017 10:28]

Les mer »
Lindbak har vunnet anbud.

Lindbak har vunnet en anbudskonkurranse og inngått rammeavtale med Finnmark fylkeskommune og Sametinget.

(Radio Nordkapp)
[03.06.2017 10:06]

Les mer »
Russiske politikere besøker Finnmark i helgen: - Ønsker å forbedre naboskapet.

Politikere fra det russiske overhuset skal til Vardø for å diskutere samarbeidet mellom landene.

(ifinnmark.no)
[03.06.2017 09:48]

Les mer »
Frp trykker Ole Henrik Magga til sitt bryst: - Han er enig med oss.

Fremskrittspartiet på Sametinget sier de er svært glade for at Sametingets første president Ole Henrik Magga har samme syn som dem i sannhetskommisjonssaken.

(NRK / NRK Sámi Radio)
[02.06.2017 15:06]

Les mer »
Røysting.

Måndag 11. september er det Stortings- og sametingsval i Norge.

(Fjell kommune )
[02.06.2017 12:38]

Les mer »
Nå har også Sametinget sagt ja.

Etter en lang dag i Sametingets plenum, avsluttet den med så å si total enighet.

(Ságat)
[02.06.2017 12:13]

Les mer »
2. juni 2017 kl. 10:27 Ikke enighet om tiltak mot ørn.

Posisjonspartiene på Sametinget støttet ikke Norske Samers Riksforbund forslag om å støtte ørnetiltak i budsjettet. Det kom frem da Sametinget i går behandlet spørsmål om rovdyrpolitikk. Flere på Sametinget mener dagens rovdyrforvaltning er feil.

(NRK no NRK Nordland)
[02.06.2017 10:41]

Les mer »
Stor utskiftning på Sametinget - disse har siste møtedag fredag.

Av de 39 representantene på Sametinget i dag er det over halvparten som ikke tar gjenvalg eller som sannsynligvis ikke kommer inn på grunn av man er oppført som såkalt på listene.

(ifinnmark.no)
[02.06.2017 10:38]

Les mer »
Sametingsvalget.

Sametingsvalget avholdes samtidig med stortingsvalget. I 2017 er valgdagen mandag 11.september.

(Regjeringen)
[02.06.2017 04:39]

Les mer »
Sametinget støtter en sannhets- og forsoningskommisjon.

Her er vedtaket om at Sametingets plenum støtter representantforslag 30 s om en sannhetskommisjon for fornorskningspolitikk og urett begått mot det samiske og kvenske folk i Norge.

(Sametinget)
[02.06.2017 02:36]

Les mer »
Samenes folkevalgte organ vil ha statlig gransking av fornorskningen.

Sametingets plenum har nå behandlet sannhetskommisjonen. De vil kreve at Stortinget setter i gang gransking av fornorskningens konsekvenser for samene og kvenene.

(NRK)
[02.06.2017 00:26]

Les mer »
Sametinget skal ikke påta seg statlige oppgaver.

NSR fikk heldigvis ikke flertall for sitt forslag om å påta seg oppgaver som er fylkesmannens og statlige organers ansvarsområde.

(Sametinget AP)
[01.06.2017 22:47]

Les mer »
Går rettens vei for å berge sjøsamiske rettigheter.

De er enige om at staten er i ferd med rasere sjøsamisk laksefiske. Nå er begge rede til å gå til rettssak mot staten.

(NRK / NRK Sámi Radio)
[01.06.2017 18:46]

Les mer »
Fornorskningen: Ja eller nei til en sannhetskommisjon?

Her er et knippe sentrale parters standpunkt om en eventuell kommisjonsopprettelse.

(NRK / NRK Sámi Radio)
[01.06.2017 14:58]

Les mer »
Paulsen har fått opprykk.

Lars Filip Paulsen er utnevnt til visepresident for Sametinget.

(Ságat)
[01.06.2017 14:55]

Les mer »
Sametinget vil ha sannhetskommisjonen.

Et overveldende på Sametinget flertall vil i dag, etter all sansynlighet, gå inn for at det opprettes en sannhetskommisjon som skal granske fornorskningen av samene og kvenene.

(NRK)
[01.06.2017 12:32]

Les mer »
Oversatte Anne-Cath til sør-samisk.

19. mai ble bøkene “Her kommer Mormor” og “Her kommer Lastebilen” av Anne-Cath Vestly lansert på sør-samisk, og det er Meerke Krihke Leine Bientie som har stått for oversettelsen fra norsk til sør-samisk.

(Fjell-Ljom)
[01.06.2017 11:16]

Les mer »
Ville overlate sannhetskommisjonen til Sametinget - vel vitende om at de ikke hadde penger.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ville gi bort sannhetskommisjonen til Sametinget. Samtidig visste Jan Tore Sanners departement at Sametinget sannsynligvis ikke hadde penger til granskingen.

(NRK)
[01.06.2017 07:47]

Les mer »
Hur blir det med renbeteslagen? Väljer sametinget en försvagad eller förstärkt aktualitet?

Blir renbeteslagen förstärkt efter nyligen avslutade Sametingsvalet eller får bara renskötare stärkta rättigheter?

(www.op.se)
[01.06.2017 07:25]

Les mer »
Forme framtid - Erkjenne fortid.

Vårt flerkulturelle samfunn har blitt utfordret av Stortinget.

(Sametinget AP)
[01.06.2017 06:39]

Les mer »
Samisk helsepark har en nasjonal rolle.

Samisk helsepark har et nasjonalt ansvar for alle samiske pasienter, sa Johan Vasara fra Sametingets talestol. Vasara ba også sametingsrådet påse at Alta Nærsykehus realiseres med tilhørende fødeavdeling.

(Sametinget AP)
[01.06.2017 06:39]

Les mer »
Støtte til kampen mot den nye Tanaavtalen.

Regjeringens behandling av lokalbefolkningen langs Tanavassdraget er forkastelig, dette kan på sikt svekke våre kollektive rettigheter, sier presidentkandidat Ronny Wilhelmsen.

(Sametinget AP)
[01.06.2017 06:39]

Les mer »
PRM: Sametingets språkmotiveringspris 2017 til Jane Astrid Juuso.

Prisen gis til en som særlig har vært med på å bevare, styrke og fremme samisk språk. Jane Astrid Juuso fra Nesseby har vært en ildsjel for å aktivisere og videreføre samisk språk i Nesseby kommune.

(Sametinget)
[31.05.2017 22:58]

Les mer »
Jane Juuso mottar språkmotiveringsprisen!

Sametingets språkmotiveringspris 2017 tildeles Jane Astrid Juuso fra Nesseby, som har vært en ildsjel for å aktivisere og videreføre samisk språk i Nesseby kommune.

(Nesseby kommune - Unjárgga gielda)
[31.05.2017 20:06]

Les mer »
Språkpris til ildsjel i Nesseby.

Jane Astrid Juuso fra Nesseby tildeles Sametingets språkmotiveringspris 2017.

(Ságat)
[31.05.2017 17:16]

Les mer »
Kommisjonssplid i Høyre: - Naturlig med uenighet internt.

- Det er ulike syn i alle partier, sier Jan Tore Sanner i et intervju med NRK Sápmi. Hans partifeller på Sametinget vil ha en sannhetskommisjon, mens ministeren som også er Høyres nestleder er tvilende.

(NRK / NRK Sámi Radio)
[31.05.2017 16:32]

Les mer »
- Flere voksne i barnehagen styrker språket.

Denne uken skal Sametinget bestemme hvordan et ekstratilskudd på fem millioner til barnehager skal brukes.

(NRK / NRK Sámi Radio)
[31.05.2017 12:17]

Les mer »
Sannhetskommisjon: Høyreminister tviler - sametingshøyre sier ja.

Sameminister Jan Tore Sanner og Sametingets Høyre-gruppe er uenige om behovet for å granske fornorskningen av samer og kvener.

(NRK / NRK Sámi Radio)
[31.05.2017 09:42]

Les mer »
Sametinget: Trekker innsigelsen på Kringelen.

SORTLAND: Sametinget trekker sin innsigelse mot arealplanen i Sortland, forutsatt blant annet driftsstans i den mest sårbare tida for reinen. - Uaktuelt, sier Are Høve i AMK Eiendom som driver uttaket.

(www.blv.no)
[30.05.2017 23:51]

Les mer »
Sametingsvalg: Ulik velgeratferd i Norge og Sverige.

I morgen presenterer forskere nye funn om velgeratferden i de norske og svenske sametingsvalgene.

(Institutt for samfunnsforskning)
[30.05.2017 19:51]

Les mer »
Slår ring om Jovsset Ante!

Arbeiderpartiets sametingsgruppe slår ring om Jovsset Ante Sara og hans kamp mot staten gjennom behandling i Høyesterett om rett til grunnlaget for sin kultur.

(Sametinget AP)
[30.05.2017 16:52]

Les mer »
Miljøorganisasjon vil verne om ørnebestanden.

WWF Verdens naturfond ser ikke poenget ved å kutte på ørnebestanden. - Beitenæringen og rovdyrforvaltningen må ha en sameksistens, sier Sverre Lundemo, rådgiver for organisasjonen.

(NRK)
[30.05.2017 14:18]

Les mer »
Viddi.no™ - best på lokale søk.
|Om Viddi.no | Kontakt oss på support (a) viddi.no | Copyright® - 2006 Viddinews AS |