Tips en vennSend tips til:
(Bruk komma mellom flere adresser)

Din e-post adresse:

Din kommentar:

Tips en venn om denne portalen »
Om oss » Retningslinjer » Kontakt redaksjonen »
TIPS en venn »

AKTUELT > Miljø

Annonse:
Kan bli forbudt med fluor i skismøring.

Skiforbundet skal ta stilling til forbud mot fluor i skismøring. Men måleapparatene som kan avdekke fluor på skiene koster over 100.000 kroner.

(NRK no Distrikt)
[10.06.2017 12:39]

Les mer »
Klimapenger for oppussing.

De fleste nordmenn pusser opp uten å tenke på at de samtidig kan gjøre boligen mer klimavennlig. Ivan Andersen og Eirin Winger benyttet sjansen til å få igjen penger for klimatiltak på huset.

(www.vestbyavis.no)
[10.06.2017 11:51]

Les mer »
KOMMENTAR: Trump og Parisavtalen Det er ikke alt som president Trump sier og gjør, som er dumt, særlig ikke fra et amerikansk ståsted.

Bidragsyter Øystein Noreng mener USA gjør lurt i å gå ut av Parisavtalen. Øystein Noreng Bidragsyter + Følg President Trump fortoner seg som både ubehøvlet og uberegnelig.

(Fagpressenytt)
[10.06.2017 08:35]

Les mer »
Farlige stoffer i maling, lakk og lim.

Maling, lakk og lim kan inneholde helse- og miljøfarlige stoffer, men det kommer stadig nye miljøvennlige alternativer.

(www.miljostatus.no)
[09.06.2017 14:36]

Les mer »
Får planlegge ny rullebane.

Det kan bli en tredje rullebane på Oslo lufthavn.

(P4 Radio Hele Norge)
[09.06.2017 07:52]

Les mer »
Farlige stoffer i produkter.

Mange av de produktene vi omgir oss med i dagliglivet bidrar til utslipp av helse- og miljøfarlige stoffer. Dette kan skje når produktene blir laget, når vi bruker dem, eller når de havner i avfallet.

(Statens forurensningstilsyn)
[09.06.2017 05:17]

Les mer »
Annonse:
Farlige stoffer i batterier.

Noen batterier inneholder miljøgifter, som for eksempel kvikksølv, bly og kadmium. Forhandlere har plikt til å ta imot batterier. Ingen batterier skal kastes i restavfallet.

(Statens forurensningstilsyn)
[09.06.2017 05:17]

Les mer »
- Bøndene er bemerkelsesverdig fornøyde.

406 biovarmeanlegg er bygd i Hedmark og Oppland siden begynnelsen av 2000-tallet. Det er flest i landet i forhold til antall bønder.

(NRK no Innenriks)
[08.06.2017 23:27]

Les mer »
Her er tipsene til en miljøvennlig ferie.

I sommerferien er det fristende å sette seg på det første charterfly. Det finnes like gode alternativer som ikke svir i miljøhjertet.

(Bladet Putsj)
[08.06.2017 21:46]

Les mer »
Naturmangfoldkurs for Gjøvik, Østre og Vestre Toten.

Ansvarlig: Fylkesmannen i Oppland, miljøvernavdelingen.

(Fylkesmannen Oppland)
[08.06.2017 17:35]

Les mer »
Naturmangfoldkurs for Gran, Lunner og Jevnaker.

Ansvarlig: Fylkesmannen i Oppland, miljøvernavdelingen.

(Fylkesmannen Oppland)
[08.06.2017 17:35]

Les mer »
Ureglementert avfallsdeponi og brenning av dette i Krødsherad.

Naturvernforbundet i Buskerud har sendt et notat om dette til Krødsherad kommune.

(Naturvernforbundet)
[08.06.2017 17:25]

Les mer »
Data om klimahendelser må systematiseres Data om klimahendelser må systematiseres.

En ny forskningsrapport viser at det er behov for mer standardisert og systematisk innsamling av data for å kunne bedre klimatilpasningen av bygninger og infrastruktur.

(Senter for industriell forskning)
[08.06.2017 15:15]

Les mer »
Vi krever statlig uttak av ulv i kalvingsområdene.

Felling: De som har ansvar for å forvalte villreinen i Rondane sør krever at Staten fjerner ulven. Illustrasjonsfoto.

(Gudbrandsdølen Dagningen)
[08.06.2017 14:03]

Les mer »
En halv grad til besvær.

Å skille mellom 1,5 og to grader global oppvarming er klimamodellørenes ekstremsport.

(CICERO Senter for klimaforskning)
[08.06.2017 13:13]

Les mer »
Stormaktskamp betyr oljeboom.

Donald Trumps harde linje mot internasjonalt samarbeid peker klart i retning av rivalisering mellom stormaktene og 30 prosent høyere oljeforbruk i 2050 enn i dag, mener Statoils sjeføkonom.

(Dagens Næringsliv)
[08.06.2017 12:23]

Les mer »
Makroalger -- det nye gullet.

En 75 år gammel distriktslege bruker en brakklagt lakselokalitet til et forsøk med taredyrking. Sintef mener norsk algeproduksjon kan omsette for 40 milliarder kroner om 30 år. Wenberg-brødrene mener anslaget er lavt.

(IntraFish)
[08.06.2017 12:15]

Les mer »
Verdens havdag - Venstre kjemper for rent hav.

I dag markerer FN at det er verdens havdag - og denne anledningen vil jeg benytte til å si litt om hvor viktig det er at vi tar vare på havet. Dessverre er havene over hele kloden utsatt for mye forurensing, og det må vi gjøre noe med.

(Venstre)
[08.06.2017 11:16]

Les mer »
ANTARKTIS: DRØMMECRUISET.

De var en del av barndommen - de store polarheltene. Vi leste om Nansen i Polhavet, Nansen over Grønland, Amundsens og Scotts konkurranse - førstemann til Sydpolen - og vi var heller ikke ukjente med Sverdrup, Wisting og Borchgrevink.

(Vagabond)
[08.06.2017 11:05]

Les mer »
Permafrost og fundamenteringsforhold for kulturminner i Longyearbyen.

På oppdrag fra Svalbards miljøfond har NIKU, Mycoteam AS og Multiconsult ASA sett nærmere på permafrost og fundamenteringsforhold for kulturminner i Longyearbyen på Svalbard.

(Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU))
[08.06.2017 10:37]

Les mer »
I bresjen for grønn teknologiutvikling.

Enova vil få frem enda flere spydspisser innen maritim sektor som kan mobilisere til mer teknologiutvikling og reduksjon av klimagassutslipp.

(Skipsrevyen)
[08.06.2017 09:26]

Les mer »
Strømnettet må tåle ekstremvær.

Statnett må ta hensyn til mer ekstremnedbør, flere flommer, skred og høyere temperaturer når de bygger strømnett for fremtiden.

(Newswire)
[08.06.2017 07:13]

Les mer »
Vil klimaloven gi en mer kunnskapsbasert klimapolitikk?

Norge dropper trolig ideen om en uavhengig ekspertkomité i forbindelse med klimaloven som er på trappene.

(CICERO Senter for klimaforskning)
[08.06.2017 06:06]

Les mer »
Er vi moralsk ansvarlig for fremtiden?

Publisert 7. juni 2017 Verden står ovenfor enorme, globale utfordringer; fra fattigdomsbekjempelse til flyktningkriser og menneskeskapte klimaendringer.

(Falstadsenteret)
[08.06.2017 01:57]

Les mer »
Frykter at flere ulv blir skutt.

Naturvernforbundet frykter at rovviltnemndene skal få for stor makt når rovviltforskriften nå er endret. Den åpner både for at folks uro og næringsinteresser skal legges mer vekt på i fellingen av ulv.

(NRK)
[07.06.2017 23:33]

Les mer »
Kadmium og kadmiumforbindelser.

Mengdene kadmium som transporteres langveisfra og faller ned over Norge er omtrent like store som utslippene fra norsk industri.

(www.miljostatus.no)
[07.06.2017 20:41]

Les mer »
PFOS, PFOA og andre PFAS-er.

Per- og polyfluorerte alkylstoffer er del av en stor gruppe organiske, fluorholdige forbindelser.

(www.miljostatus.no)
[07.06.2017 20:41]

Les mer »
Hurdal byr på prinsesse og bærekraft for alle.

HURDAL. Når Bærekraftkonferansen åpner torsdag, blir det med blant andre prinsesse Märtha Louise i spissen.

(www.eub.no)
[07.06.2017 20:12]

Les mer »
Klimatillitens kjøpmenn.

Hvordan skal vi klare kunststykket å bryte den onde sirkelen til tvilens kjøpmenn i klimasaken? Ved å finne ut hvordan folk flest - eller allmennheten, som vi også kalles - reagerer på klimatiltak, og hvorfor.

(CICERO Senter for klimaforskning)
[07.06.2017 17:33]

Les mer »
Trump trosser verden - exit Paris.

Trump må levere på noen viktige saker for kjernevelgerne sine for at han skal ha sjanse til å fortsette som president etter 2020. Exit fra Parisavtalen kan fungere.

(CICERO Senter for klimaforskning)
[07.06.2017 17:33]

Les mer »
Jubel for GMO-vedtak.

2. juni vedtok regjeringen å forby import av tre GMO-raps og den omstridte maisen 1507. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen valgte å lytte til et samlet landbruk, miljøbevegelsen, dagligvarehandelen og deres kunder.

(OIKOS – Økologisk Landslag)
[07.06.2017 17:04]

Les mer »
Den ellevte landeplaga.

En kombinasjon av hundreårsbølge og hundreårsflom utløst av en oransjefarga mann som har tatt bolig i Det hvite hus.

(Dagbladet)
[07.06.2017 16:22]

Les mer »
SAMKUL-utlysning med frist 22.11.2017: Forskning om menneske og natur.

SAMKUL lyser ut 55 mill. kr til nye forskerprosjekter med frist 22.11.2017. Temaområdet Menneske og natur vil bli prioritert i søknadsbehandlingen, men det er mulig å søke innenfor hele programplanens område.

(Norges forskningsråd)
[07.06.2017 16:15]

Les mer »
Fellesmøte for forvaltning av Hardangervidda.

Årets Fellesmøte for forvaltning av Hardangervidda nasjonalpark med tilliggende landskapsvernområder ble arrangert på Geilo 30.-31. mai 2017.

(Fylkesmannen i Buskerud)
[07.06.2017 15:18]

Les mer »
Kongeørna er en ubetydelig aktør.

NOF ser med sterk bekymring på den lite faktabaserte tilnærmingen i debatten rundt forvaltning av kongeørn.

(Firda Tidend)
[07.06.2017 15:17]

Les mer »
Ingen dommedag.

Morten Jødal går ikke i takt, men hans angrep på dominerende forestillinger om klodens tilstand er i hovedsak godt kildebelagt. De er verdt å reflektere over.

(minervanett.no)
[07.06.2017 13:29]

Les mer »
Nye verdsarvsenter på Røros og Rjukan.

RJUKAN: Det er blir etablert to nye verdsarvsenter på Røros og Rjukan/Notodden. Her skal besøkande få informasjon om verdsarven.

(NRK no Distrikt / Norge nå)
[07.06.2017 12:37]

Les mer »
Kostrådsfornektere?

Inntaket av fisk og sjømat i Norge er synkende. Henger dette sammen med at flere enkeltstående forskere går hardt ut i media og påstår at norsk fisk er usunn og farlig?

(Fiskeridirektoratets Ernæringsinstitutt)
[07.06.2017 12:33]

Les mer »
Stortingsflertallet gir Avinor klar bane - Torpederer klimamål, mener Natur og Ungdom.

Flertallet på Stortinget går inn for at Avinor skal fortsette planlegginga av en tredje rullebane på Gardermoen. Natur og Ungdom og Naturvernforbundet er skuffa og mener dette vil torpedere klimamål.

(Natur og Ungdom)
[07.06.2017 12:22]

Les mer »
Surfing, fjelltur, konsert, kajakk og street art.

I sommer inntar Natur og Ungdom Norges turistperle. 30.-7. august arrangerer vi sommerleir på Ramberg i Lofoten!

(Natur og Ungdom)
[07.06.2017 12:22]

Les mer »
USAs lederskap er borte.

Om USA ønsker å justere sin klimapolitikk, må de finne ut av det selv - ikke gjennom internasjonal forhandling.

(Bt.no)
[07.06.2017 12:12]

Les mer »
Få overskridingar for importert sjømat.

Sjømat som vart importert til Noreg i 2016, hadde gjennomgåande god kvalitet og få overskridingar av gjeldande grenseverdiar for framand- og smittestoff, ifølgje ei pressemelding frå NIFES.

(Kyst.no)
[07.06.2017 09:23]

Les mer »
Norske klimaforskere vil utvikle eget norsk sesongvarsel.

EUROPEISK SOMMER: Slik ser sommervarselet fra Det europeiske værsenteret i England ut. Nå vil norske klimaforskere lage et eget sesongvarsel for Norge. Foto: ECMWF.

(VG NETT Restaurantguiden / Restauranter)
[07.06.2017 07:42]

Les mer »
Reagerer på næringsplanar i myrområde.

Fleire nissedølar reagerer kraftig på at Torvmyrane i Treungen skal opparbeidast til næringsaktivitet. Folk ynsker å samle inn pengar for å få ein miljørevisjon av området som i 30 år har vore regulert til industri.

(Vest-Telemark Blad)
[07.06.2017 01:14]

Les mer »
Tiltak mot marin forsøpling.

WWF Verdens naturfond, Greenpeace Norge, Norges Naturvernforbund, Natur og Ungdom, Oslofjordens Friluftsråd, Friluftsrådenes Landsforbund og Hold Norge Rent er samlet i kampen mot marin forsøpling.

(Hold Norge rent-kampanjen)
[07.06.2017 00:35]

Les mer »
Viddi.no™ - best på lokale søk.
|Om Viddi.no | Kontakt oss på support (a) viddi.no | Copyright® - 2006 Viddinews AS |